تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
اندیشه سیاسی در اسلام 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
0.00 
فوق لیسانس 
 
اندیشه سیاسی در اسلام 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
0.00 
سطح 2 
 
 
 
 
سطح 3 
 
 
 
0.00