سعادت کلید واژه فهم اندیشه سیاسی
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از واژگانی که در اندیشه سیاسی اسلام زیاد بر روی آن تأکید می شود و هدف تشکیل حکومت را نیز آن می دانند سعادت است