برداشت سیاسی از کتاب طلب واراده ا مام خمینی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به اینکه امام خمینی می فرماید والله اسلام همه اش سیاست است لذا می توان کتابهای امام را با نگاهی سیاسی نیز دید