حوزه عمومی
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حوزه عمومی یکی از راههای رسیدن به دموکراسی مشورتی است که در اسلام تاکید (بر مشورت) شده است